Tại sao HIV/AIDS lại rất khó chữa trị? 04:31

Video 4 phút rưỡi này sẽ giải thích cho bạn tại sao HIV/AIDS lại rất khó chữa trị.