Mọi người phản ứng thế nào khi được khen xinh đẹp? 04:48

Dự án thử nghiệm tại một trường cấp 3 ở Chicago về phản ứng của mọi người khi được khen xinh đẹp.