Đây là đoạn video khiến Google bỏ ra 1.6 tỷ USD để mua lại Youtube 03:32

2 sinh viên Trung Quốc hát nhép As Long As You Love Me!