Cách mở bia mà không cần đụng vào chai 00:44

Đây là cách mở bia rất dễ gây ấn tượng với bạn bè.