Amazon giới thiệu dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng Drone (máy bay không người lái) 02:17

Không còn là chuyện viễn tưởng. Jeremy Clarkson giới thiệu về dịch vụ mới nhất của Amazon.