20 năm - một chặng đường tuyệt vời của hãng phim hoạt hình Pixar 01:55

20 năm trước, bộ phim Câu chuyện đồ chơi (Toy Story) được phát hành. Hãy thử quay ngược dòng lịch sử 20 năm của hãng phim hoạt hình Pixar để hồi tưởng lại những dấu mốc tuyệt vời của hãng.